VELIČINE PRSTENJA ZA PERAD, GOLUBOVE I PTICEVELIČINA PRSTENJA ZA PERAD
(stare i nove mjere)
0 - 27
I - 24
II - 22
III - 20
IV - 18
V - 17
VI - 15
VII - 13
VIII - 11
IX - 9
VELIKE KOKOŠI: - M + Ž
 • ANDALUZIJSKA KOKOŠ - 18 + 16
 • AMROCKS - 22 + 20
 • ANTWERPEN BRADATI - 18 + 16
 • APENCELER BRADATI - 18 + 16
 • APENCELER ŠILJATE KAPE - 16 + 15
 • ARAUCANA - 18 + 16
 • ASIL INDIJSKI BORAC - 20 + 18
 • AUGSBURGER - 18 + 16
 • AUSTRALORP- 22 + 20
 • BARNEVELDER - 20 + 18
 • BELGIJSKI BORAC - 24 + 22
 • BERGIŠE KREHER - 20 + 18
 • BERGIŠE ŠTOTERKEME - 18 + 16
 • BIELEFELDER - 22 + 20
 • BRABANTER HOLANDSKI - 18 + 16
 • BRAHMA - 27 + 24
 • BRAKER BELGIJSKI - 18 + 16
 • BREDA HOLANDSKA - 20 + 18
 • BRUGGER BORAC - 24 + 22
 • CREVE COEUR FRANCUSKI - 20 + 18
 • CROAD LANGSCHAN KINA - 24 + 22
 • CUBALAYA - 18 + 16
 • DENZILI - 20 + 18
 • DOMINIKANSKA KOKOŠ - 20 + 18
 • DORKING - 22 + 20
 • DREZDENSKA KOKOŠ - 20 + 18
 • FAVEROL NJEMAČKI - 24 + 22
 • FENIKS - 18 + 16
 • FORVEK, VOWEK - 20 + 18
 • FRIZENHUN - 16 + 15
 • FRIZIJSKA KOKOŠ - 16 + 15
 • GIANTS JEARSY - 24 + 22
 • GOLOVRATA KOKOŠ - 20 + 18
 • HAMBURGER - 16 + 15
 • HOLANDSKA BJELOKAPA - 18 + 16
 • HOUDAN - 20 + 18
 • HRVATICA - 22(20) + 18
 • HUDAN FRANCUSKI - 20 + 18
 • INDIJSKI BORAC - 27(24) + 22
 • ITALIJANKA - 18 + 16
 • ISLAND RHODE - 22 + 20
 • JAPANSKA SVILENA KOKOŠ - 16 + 15
 • JEARSY GIANTS - 24 + 22
 • JOKOHAMA - 18 + 16
 • KATALONSKA KOKOŠ - 20 + 18
 • KASTILIJANKA - 18 + 16
 • KAULHUNER - 16 + 15
 • KOKINKINA - 27 + 24
 • KRAIENKOPE - 20 + 18
 • KRIŽEVAČKA KUKMICA - 22 + 20
 • KRUPER NJEMAČKI -18 + 16
 • LA FLECHE - 20 + 18
 • LACHUNER - 22 + 20
 • LAKENFELDER - 16 + 16
 • LEGHORN -18 + 16
 • LUTTICHER BORAC - 24 + 22
 • MADRAS BORAC - 22 + 20
 • MARANS - 22 + 20
 • MALAJSKI BORAC - 24 + 22
 • MECHELNER BELGIJSKI - 22 +20
 • MINORKA - 20 + 18
 • MODERNI ENGLESKI BORAC - 20 + 18
 • NEW HAMPSHIRE - 22 + 20
 • NIEDERHEINER - 22 + 20
 • NORVEŠKA KOKOŠ - 16 + 15
 • NJEMAČKI FAVEROL - 24 + 22
 • NJEMAČKI LANGSCHAN - 22 + 20
 • NJEMAČKI SPERDER - 20 + 18
 • OLDENBURGER - 18 + 16
 • ONAGADORI - 18 + 16
 • ORLOF - 22 + 20
 • ORPINGTON - 22 + 20
 • OSTFRIESISCHE MOWEN - 18 + 16
 • PADOVANSKA KOKOŠ - 18 + 16
 • PLIMUT ROCK - 22 + 20
 • POSAVSKA KUKMASTA KOKOŠ - 22 + 20
 • RAMELSLOHER - 20 + 18
 • RAJNSKA KOKOŠ - 18 + 16
 • REDCAPS - 20 + 18
 • RHODE ISLAND - 22 + 20
 • RHEINLANDER - 18 + 16
 • SASKA KOKOŠ - 20 + 18
 • SIJAMSKI BORAC - ŠAMO - 24 + 22
 • STARA ŠTAJERKA - 18 + 16
 • STARO ENGLESKI BORAC - 20 + 18
 • SULMTALER - 20 + 18
 • SULTAN KOKOŠ - 18 + 16
 • SUMATRA - 18 + 16
 • SUNDHEIMER - 22 + 20
 • SUSEX - 22 + 20
 • SVILENA JAPANSKA KOKOŠ - 16 + 15
 • ŠPANJOLSKA KOKOŠ - 20 + 18
 • TALIJANSKA KOKOŠ - 18 + 16
 • TIRINŠKA BRADATA KOKOŠ - 18 + 16
 • THURINGER - 18 + 16
 • TUZO - 16 + 15
 • VIJETNAMSKI BORAC - 27 + 24
 • VORKWERKHUNER - 20 + 18
 • YAMATO - 18 + 16
 • WELSUMER - 20 + 18
 • WESTFALSKA KOKOŠ - 18 + 16
 • WIJANDOTA - 20 + 18

PATULJASTE KOKOŠI: - M + Ž

 • ANDALUZIJSKA KOKOŠ - 13 + 11
 • AMROCKS - 15 + 13
 • ANTWERPEN - 11 + 9
 • ANTWERPEN BRADATI - 13 + 9
 • APENCELER BRADATI - 13 + 9
 • ARAUCANA - 13 + 11
 • AUGSBURGER - 13 + 11
 • AUSTRALORP - 15 + 13
 • BANTAM - 11 + 9
 • BARNEVELDER - 15 + 13
 • BASSETEN - 13 - 11
 • BELGIJSKI BORAC - 16 + 15
 • BERGIŠE KREHER - 15 + 13
 • BERGIŠE ŠLOTERKEME - 11 + 9
 • BIELEFELDER - 15 + 13
 • BRABANTER HOLANDSKI - 13 + 11
 • BRAHMA - 18 + 16
 • BRAKER BELGIJSKI - 13 + 11
 • CREVE COEUR FRANCUSKI - 13 + 11
 • CROAD LANGSCHAN KINA - 16 + 15
 • DEUTSCHE ZWERHUNER - 13 + 11
 • DOMINIKANSKA KOKOŠ - 15 + 13
 • DORKING - 11 + 9
 • DREZDENSKA KOKOŠ - 15 + 13
 • FAVEROL NJEMAČKI - 15 + 13
 • FEDERFUSIGE - 16 + 15
 • FENIKS - 13 + 11
 • FORVEK, VORWEK - 13 + 11
 • FRIZIJSKA KOKOŠ - 13 + 11
 • GAČASTA PATULJASTA KOKOŠ - 16 + 15
 • GOLOVRATA KOKOŠ - 13 + 11
 • HAMBURGER - 13 + 11
 • HOLANDSKA BJELOKAPA - 13 + 11
 • HOLANDSKA PATULJASTA KOKOŠ - 11 + 9
 • HOUDAN - 15 + 13
 • HRVATSKA PATULJASTA KOKOŠ - 13 + 11
 • HUDAN FRANCUSKI - 15 + 13
 • INDIJSKI BORAC - 18 + 15
 • ITALIJANKA - 13 + 11
 • ISLAND RHODE - 15 + 13
 • JAPANSKA SVILENA - 13 + 11
 • JOKOHAMA - 13 + 11
 • KASTILIJANKA - 13 + 11
 • KAULHUNER - 13 + 11
 • KO GUNKEI - 13 + 11
 • KOKINKINA - 16 + 15
 • KRAIENKOPE - 13 + 11
 • LA FLECHE - 15 + 13
 • LACHUNER - 16 + 15
 • LAKENFELDER - 13 + 11
 • LEGHORN - 13 + 11
 • LUTTICHER BORAC - 16 + 15
 • MALAJSKI BORAC - 16 + 15
 • MINORKA - 15 + 13
 • MODERNI ENGLESKI BORAC - 11 + 9
 • NEW HAMPSCHIRE - 15 + 13
 • NEIDERHEINER - 15 + 13
 • NJEMAČKA PATULJASTA KOKOŠ - 13 + 11
 • NJEMAČKI FAVEROL - 16 + 15
 • NJEMAČKI LANGSCHAN - 15 + 13
 • NJEMAČKI SPERDER - 15 + 13
 • ORLOF - 15 + 13
 • ORPINGTON - 15 + 13
 • OSTFRIESISCHE MOWEN - 13 + 11
 • PADOVANSKA KOKOŠ - 13 + 11
 • PATULJASTA KOVRČAVA KOKOŠ - 15 + 13
 • PLIMUT ROCK - 15 + 13
 • RAJNSKA KOKOŠ - 13 + 11
 • RHODE ISLAND - 15 + 13
 • RHEINLANDER - 13 + 11
 • RUHLAER KAULHUHNER - 16 + 15
 • SASKA KOKOŠ - 13 + 11
 • SELBRIGHT - 11 + 9
 • STARA ŠTAJERKA - 14 + 11
 • STARO ENGLESKI BORAC - 13 + 11
 • SULMTALER - 15 + 13
 • SUMATRA - 13 + 11
 • SUSEX - 15 + 13
 • SVILENA JAPANSKA KOKOŠ - 13 + 11
 • ŠABO - 13 + 11
 • ŠPANJOLSKA KOKOŠ - 13 + 11
 • TALIJANSKA KOKOŠ - 13 + 11
 • TIRINŠKA BRADATA KOKOŠ - 13 + 11
 • THURINGER PATULJASTI, BRADATI - 13 + 11
 • VORKWERKHUNER - 13 + 11
 • WELSUMER - 15 + 13
 • WETERMALSKA BRADATA KOKOŠ - 11 + 9
 • WIJANDOTA - 15 + 13

GUSKE:

 • CELER - 24
 • ČEŠKA GUSKA - 24
 • DIEPHOLZER - 24
 • DRAVSKA GUSKA - 24
 • ENDEMSKA - 27
 • KINESKA LABUDASTA - 24
 • KOVRČAVA - 24
 • LANDSKA - 24
 • NJEMAČKA NOSIVA GUSKA - 27
 • POMERANSKA GUSKA - 27
 • STEINBACHER - 24
 • TULUŠKA GUSKA - 27
 • VELNASTA GUSKA - 24

PATKE:

 • AYCESBURY - 18
 • GIMBSHEWER - 18
 • GLUHARA - DIVLJA PATKA - 13
 • INDIJSKA TRKAČICA - 15
 • KAJUGA - 16
 • KAMBEL - 15
 • KAROLINKA - 11
 • KRŽULJA - 9
 • KUKMASTA PATKA - 16
 • MANDARINKA - 11
 • MOŠUSNA PATKA - 22 + 18
 • ORPINGTON - 16
 • PATULJASTA - 11(9)
 • PEKINŠKA - 18(20)
 • POMERANSKA - 18
 • RUANSKA - 18
 • SASKA - 18
 • SMARAGDNA PATKA 13(11)
 • STREICHER - 15
 • TRKAČICA INDIJSKA - 15

PURE:

 • MUŠKE - 24
 • ŽENSKE - 22

PAUNOVI:

 • MUŠKI - 24
 • ŽENKE - 22

PERLINKE - BISERKE:

 • OBA SPOLA - 16

PREPELICE:

 • JAPANSKE I DRUGE - 6,0
 • KINESKE - 4,0

VELIČINA PRSTENJA ZA GOLUBOVE

 • ALTENBURŠKI DOBOŠAR - 8
 • AMERIČKI DŽINOVSKI LISTONOŠA - 10(11)
 • AMERIČKI KING - 10
 • AMSTERDAMSKI LOPTASTI GUŠAN - 9
 • ARAPSKI SMIJAČ - 7
 • BAČKI PREVRTAČ - 7
 • BERNBURŠKI DOBOŠAR - 12
 • BERNSKI GUŠAN -
 • BUDIMPEŠTANSKI BJELOKRILI VISOKOLETAČ - 7
 • BUDIMPEŠTANSKI BJELOPRUGASTI DEREŠ - 7
 • BUDIMPEŠTANSKI KRUŽNI LETAČ - 7
 • BUDIMPEŠTANSKI OGLEDASTI - 7
 • BUDIMPEŠTANSKI RODASTI GAČASTI VISOKOLETAČ - 8
 • BUDIMPEŠTANSKI VISOKOLETAČ - PELTL - 8
 • BUDIMPEŠTANSKI GAČASTI GOLUB - 10
 • BUHARSKI DOBOŠAR - 11
 • ČEPALSKI BJELOKRILI VISOKOLETAČ - 7
 • ČEŠKI GUŠAN - 9
 • ČIRKA - GOLUB PILIČAR - 9
 • DALMATINSKA ZIMOVKA - 7
 • DAMASKER (JEMEJSKI SMIJAČ) - 7
 • DŽINOVSKI ILI DIVOVSKI LISTONOŠA - 11
 • DIVOVSKI ILI DŽINOVSKI LISTONOŠA - 11
 • DRAGON - 9
 • DREZDENSKI DOBOŠAR - 11
 • DUNEK - MAKEDONSKI PREVRTAČ - NEOPERJANI - 7
 • DUNEK - MAKEDONSKI PREVRTAČ - OPERJANI - 8
 • ENGLESKI PLAVI LETAČ - 7
 • ENGLESKI INDIJANER - 9
 • ENGLESKI IZLOŽBENI LISTONOŠA - 11
 • ENGLESKI MONDEN - 8
 • ENGLESKI PATULJASTI GUŠAN - 8
 • ENGLESKI TIPLER - 7
 • ENGLESKI VELIKI GUŠAN - 10
 • FLORENTINSKI GOLUB - 9
 • FOGTLANDSKI DOBOŠAR - 12
 • FRANAČKI DOBOŠAR - 8
 • FRANCUSKA BAGDETA - 9
 • FRANCUSKI GUŠAN - 9
 • FRANCUSKI MONDEN - 10
 • GALICIJSKA SREBRNA SVRAKA - 7
 • GDANJSKI SOKO -
 • GROGINGER SLENK - 8
 • HAMBURŠKI GALEBIĆ - 7
 • HANOVERSKI LETAČ - 8
 • HUHNSCHECKE (KOKOŠASTI ŠARENI GOLUB - 9
 • INDIJANER ENGLESKI - 9
 • INDIJANER POLJSKI - 9
 • INDIJSKA LAHORA - 10
 • JEMEJSKI SMIJAČ (DAMASKER) - 7
 • KARIJER - 9
 • KEREŠKI - KEČKEMETSKI LETAČ -
 • KINESKI GOLUB (GALEBIĆ) - 8
 • KING - 10
 • KIŠKUNFEBEDJHAZI - 7
 • KOBUŠKA ŠEVA - 10
 • KOKOŠASTI ŠARENI GOLUB (HUHNSCHECKE) - 9
 • KOMARONSKI PREVRTAČ -
 • KOVRČAVI GOLUB NEOPERJANI - 7
 • KOVRČAVI GOLUB ČARAPASTI - 8
 • KOVRČAVI GOLUB GAČASTI - 9
 • LAHORA - 10
 • LEDENJAK GAČASTI - 10
 • LEDENJAK NEOPERJANI - 7
 • LEPEZASTI GOLUB - PAUNAŠ - 7(8)
 • LISTONOŠA - 8
 • MAĐARSKI DOMAĆI GOLUB - 12
 • MAĐARSKI GUŠAN - 9
 • MAKEDONSKI PREVRTAČ - DUNEK - NEOPERJANI - 7
 • MAKEDONSKI PREVRTAČ - DUNEK - OPERJANI - 8
 • MAKEDONSKI RUŽAN NEOPERJANI - 7
 • MAKEDONSKI RUŽAN OPERJANI - 8
 • MALTEŠKI GILUB - MALTEZER - 9
 • MALTEZER - MALTEŠKI GOLUB - 9
 • MEĐUMURSKA LASTAVICA - 10
 • MORAVSKI ŠTRASER - 9
 • NIMBERŠKA BAGDETA -9
 • NIMBERŠKA BAGDETA GAČASTA - 10
 • NJEMAČKA DUGOKLJUNA SVRAKA - 7
 • NJEMAČKA LASTAVICA - TIRINŠKA - 7
 • NJEMAČKI DOBOŠAR - 11
 • NJEMAČKI DVOĆUBASTI DOBOŠAR - 12
 • NJEMAČKI IZLOŽBENI GOLUB - 9
 • NJEMAČKI MONDEN - 7
 • NJEMAČKI ŠTITASTI GOLUB - 7
 • NORVIĆ - 8
 • OBRNUTOKRILI GUŠAN - 11
 • ORIJENTALNI GALEBIĆ - 9
 • ORIJENTALNI PREVRTAĆ - 7
 • PAUNAŠ - LEPEZASTI GOLUB - 7(8)
 • PERIKER - 7
 • POLJSKA SVRAKA - 7
 • POLJSKI INDIJANER - 9
 • POLJSKI IRIS -
 • POLJSKI ORLIĆ - 7
 • POMERANSKI GUŠAN - 13
 • RIMSKI GOLUB - 10
 • SAKSONSKI DOBOŠAR - 8
 • SISAČKI PREVRTAĆ - 7
 • SLOVAČKI GUŠAN - 9
 • SLOVENSKI BJELOGLAVI GAČAN - 11
 • SLOVENSKI BJELOGLAVI GOLUB NEOPERJANI - 7
 • SLOVENSKI BJELOGLAVI GOLUB GAČASTI - 8
 • SOMBORSKI LETAČ - 7
 • SRPSKI VISOKOLETAČ - 7
 • STARONJEMAČKI GUŠAN - 9
 • SUMMARYLNFORMATION -
 • SVRAKASTI GUŠAN - 8
 • ŠMALKDENSKI GOLUB - 10
 • ŠTAJGER - 9
 • ŠTRALSUNDSKI VISOKOLETAČ - 7
 • ŠTRASER - 9
 • TEKSAN - 10
 • TIRINŠKA - NJEMAČKA LASTAVICA - 7
 • TIRINSKI DOBOŠAR - 12
 • TURBITI - 8
 • VRŠAČKI PREVRTAČ - 8
 • ZAGREBAČKI PREVRTAČ - 7

PRSTENJE ZA PTICE

KANARINCI:

 • BOSSU- 3,0
 • BERNER - 3,0
 • BORDER - 3,0
 • KANARINCI BOJE - 3,0
 • CREST/CRESTBRED - 3,0
 • FIFE - 2,7
 • FIORINO - 3,0
 • GIBBER ITALICUS - 3,0
 • GIBOSSO - 3,0
 • GLOSTER - CORONA/CONSORT - 3,0
 • HOSO - 2,5
 • JUŽNI KOVRČAVI KANARINAC - 3,0
 • LANCASHIRE COPPY/PLAINHED - 3,0
 • LIZARD - 2,5
 • MAKIGE - 3,0
 • MILANSKI KOVRČAVI - 3,0
 • MUNCHENER - 3,0
 • NJEMAČKI SA KUKMOM, - 3,0
 • PADOVANSKI KOVRČAVI - 3,0
 • PARIŠKI KOVRČAVI - 3,0
 • KANARINCI PJESME - 3,0
 • SCOTCH - 3,0
 • SJEVERNI KOVRČAVI - 3,0
 • ŠPANJOLSKI MINIJATURNI - 2,5
 • ŠVICARSKI KOVRČAVI - 3,0
 • YORKSHIRE -3,0

NAPOMENA: Kod kanarinaca koji su u probnom uzgoju (eksperimentalnom) promjer prstena se osređuje po vanjskim obilježjima ptice (veličina, razvijenost nogu - prioritetno).

EGZOTE:

 • AMANDINA CRVENOGLAVA - 2,7
 • AMANDINA DIJAMANTNA - 2,7
 • AMANDINA GULDOVA - 2,5
 • AMANDINA MASKASTA - 2,5
 • AMANDINA MREŽOKRILNA - 2,2
 • AMANDINA OBRUČASTA - 2,2
 • AMANDINA OSLIKANA - 2,5
 • AMANDINA PAPAGAJ - 2,5
 • AMANDINA PAPAGAJ BAMBUS - 2,7
 • AMANDINA PAPAGAJ CRVENOGLAVA - 2,7
 • AMANDINA PAPAGAJ TROBOJNA - 2,7
 • AMANDINA PAPAGAJ ŽUTOGLAVA - 2,7
 • AMANDINA PERLASTOVRATA - 2,5
 • AMANDINA SUNČANA - 2,5
 • MANDINA SVJETLASTA - 2,5
 • AMANDINA ŠPICOREPA - 2,5
 • AMARANT CRVENI - 2,2
 • ASTRILDA CIMETNA - 2,5
 • ASTRILDA CRTASTA - 2,5
 • ASTRILDA CRVENOMASKASTA - 2,5
 • ASTRILDA CRVENOOBRAZNA - 2,5
 • ASTRILDA CRVENOUHA - 2,5
 • ASTRILDA GRANADA - 2,5
 • ASTRILDA KAPASTA - 2,2
 • ASTRILDA MASLINASTA - 2,2
 • ASTRILDA NONA - 2,2
 • ASTRILDA PERNATOVRATA - 2,5
 • ASTRILDA PLANINSKA - 2,5
 • ASTRILDA RUŽASTA - 2,0
 • ASTRILDA SIVA - 2,0
 • ASTRILDA SREBRENOKLJUNA - 2,5
 • ASTRILDA SUNČANA - 2,5
 • ASTRILDA VELNASTA - 2,2
 • ASTRILDA ZELENA - 2,0
 • GALEBIĆ JAPANSKI - 2,5
 • KARDINAL CRVENI - 3,2
 • KARDINAL CRVENOLEĐI - 3,2
 • KARDINAL SIVI - 3,2
 • KARDINAL ZELENI - 3,5
 • MOZAMBIČKA ŽUTARICA - 2,2
 • NONA BJELOGLAVA - 2,7
 • NONA CRNOGLAVA - 2,5
 • NONA PETOBOJNA - 2,5
 • NONA TROBOJNA - 2,5
 • RIŽARICA - 3,5
 • SVRAKICA - 2,2
 • VRABAC ZLATNI - 2,7
 • ZEBA AUSTRALSKA - 2,5
 • ZEBA KUBANSKA - 2,5
 • ZEBA MUŠKATNA - 2,5
 • ZEBA NAOČARKA - 2,0
 • ZEBA PLAVOGLAVA - 2,5
 • ZEBA TIGRASTA - 2,2
 • ZEBA TRAKASTA - 2,5

EGZOTIČNI GOLUBIĆI:

 • DIJAMANTNI GOLUBIĆ - 3,5
 • ZEBRASTI GOLUBIĆ - 4,0

EGZOTIČNI GOLUBOVI:

 • BOBIČAR - 6,0
 • DIJAMANTNI GOLUB - 4,0
 • GOLUB SMIJAČ - 6,5

PAPIGE:

 • AGAPORNIS - SVI (Agapornis...) - 4,5
 • ALEKSANDRA MALA (Psittacula krameri) - 6,0
 • AMAZONA (Amazona...) - 8,0 - 10,0 i više
 • ARA (Ara..) - 8,0 - 10,0 i više
 • BARABANT (Polytelis swainsinii) - 6,5
 • BERNARDOV PAPAGAJ (Barnardius barnardi) - 6,5
 • BRADATI ALEKSANDAR (Psittacula alexandri fasciata) - 6,0
 • BLJEŠČEĆA PAPIGA - GLANC SITI (Neophema splendida) - 4,0
 • BURKOVA PAPIGA - BURG SITI (Neophema bourkii) - 3,8
 • CRVENOKAPASTI PAPAGAJ (Purpureicephalus spurius) - 5,5
 • CRVENOKRILNI PAPAGAJ (Aprosmicts erythrepetrus) - 6,5
 • CRNOGLAVI PAPAGAJ (Platicercus venustus) - 5,5
 • FINI (Neophema chrysastoma) - 4,0
 • GORSKI PAPAGAJ (Polytelis anthopeplus) - 6,5
 • JANDAJA (Aratinga solstitiolis jandaya) - 6,0
 • KAKADU (Cacata...) - 8,0 - 10,0 i više
 • KRALJEVSKI PAPAGAJ (Alisterus scapularis) - 6,5
 • KOZICA PAPIGA (Cyanoramphus novaezelandicus) - 5,0
 • LIJEPA PAPIGA - ŠEN SITI (Neophema pulchella) - 4,0
 • LASTAVIČJI PAPAGAJ (Lathamus diskolor) - 4,5
 • NAOČALASTI PAPAGAJ (Forpus conspicicillatus) - 3,8
 • NANDAJA (Nandayus nanday) - 6,0
 • NARANČASTOTRBUŠNI PAPAGAJ (Opapsitta gulielmitetri) - 3,8
 • NIMFA (Nymphicus hollandicus) - 5,5
 • OPATICA (Myopsitta manachus) - 5,0
 • PENANT (Platycercus elegans) - 6,0
 • PJEVAJUČA PAPIGA (Psephotus haematonotus) - 5,0
 • PLAVOKRILNI PAPAGAJ (Bratogeris cyanoptera) - 4,0
 • PLAVOTRTIČNI PAPAGAJ (Forpus cyanopygius) - 4,0
 • PRINC OD WALESA (Polytelis alexsandrae) - 5,5
 • ROZELA (sve) (Platycercus - svi) - 5,5
 • SKAKAČ PAPIGA (Cyanoramphus auriceps) - 4,5
 • SMEĐEUHI PAPAGAJ (Pyrrhura frontalis) - 5,0
 • STENLIJEV PAPAGAJ (Platycercus icieroptis) - 5,0
 • ŠLJIVOGLAVA PAPIGA (Psittacula eyanocephala) - 5,0
 • TIGRICA PAPIGA (Mellopsittacus ondulatus) - 4,2
 • VIŠEBOJNI PAPAGAJ (Psephotus varrius) - 4,5
 • VRAPČASTI PAPAGAJI (Forpus ....) - 3,5
 • ZLATNI PAPAGAJ (Aratinga guarouba) - 5,5
 • ZLATNOČELI PAPAGAJ (Psephotus chrysopterygius chrysopterygius) - 5,0
 • ZLATNORAMENI PAPAGAJ (Psephotus chrysopterygius dissimilis) - 5,0
 • ŽUTOOBRAZNI PAPAGAJ (Psephotus haematogaster) - 4,0
 • ŽUTOTRBUŠNI PAPAGAJ (Platycercus caledonicus) - 6,0
 • ŽAKO (Psittacula erithocus) - 10,0

UDOMAČENE PTICE:

 • BATOKLJUN (Coccosthrauster coccosthrauster) - 3,5
 • BATOKLJUN ZLATNI (Mycerobas icterioides) - 3,5
 • ČEŠLJUGAR (Carduelis carduelis) - 2,7
 • ČEŠLJUGAR HIMALAJSKI (Carduelis caniceps) - 2,7
 • ČIŽAK - bjelotrbušni, bradati, crni, crnoprsni, yareški, magelanski, meksički, pospani, sivi, smrekov, venecuelski, (Spinus xanthogaster, S. brabatus, S. atrata, S. notatus, S. yarelli, S. magellanicus, S. psaltira, S. tristis, S. leucopygius, S. pinus, S. cucullatus) - 2,5
 • ČIŽAK - debelokljuni, maslinasti, šafranasti, žutotrbušni (Spinus carassirostris, S. olivaceus, S. siemiradzki, S. xanthogastra) - 2,7
 • ČVORAK (Sturnus vulgaris) - 3,5
 • ČVORAK RUŽIČASTI (Pastor roseus) - 3,5
 • DROZD BRAVENJAK (Turdus pilaris) - 4,0
 • DROZD CIKELJ (Turdus philomelos) - 4,0
 • DROZD KLIKTAVAC (Turdus iliscus) - 4,0
 • DROZD IMELAŠ (Turdus viscivorus) - 4,0
 • JURIČICA - gorska, konopljarka (Carduelis flavirostris, C. cannabina) - 2,7
 • JURIČICA - polarna, sjeverna (Carduelis hornemanni, C. flammea) - 2,5
 • KANARINAC PRIRODNI - divlji ( Serinus canaria) - 2,7
 • KRIVOKLJUNI - bjelokrili, borikaš, omorikaš (Loxsia leuctopera, L. pytyopsittacus, L. curvirostra) - 3,2
 • KOS - crni, planinski (Turdus merula, T. troguatus) - 4,0
 • RUJNICA - meksička, ružasta (Carpodacus erythrinus, C. mexicanus) - 3,0
 • STRNADICE - bjeloglava, brkašica, cikavica, crnoglava, vrtna, vrtna siva, žutovoljka (Emberiza leucocephala, E. cirius, E. cia, E. melanocephala, E. hortulana, E. hortulana caes., E. citrinela) - 3,2
 • STRNADICE - mala, močvarna, šumska, vrbova (Emberiza pusilla, E. schoeniclus, E. rustica, E. aureola) - 3,0
 • STRNADICA VELIKA (Emberiza calandra) - 3,5
 • VRABAC - talijanski, pokućarac, španjolski (Passer italine, P. domesticus, P. hispanidensis) - 3,0
 • VRABAC POLJSKI (Passer montanus) - 2,7
 • ZEBA BITKAVICA (Fringilla coelebs) - 2,7
 • ZEBA CRVENOSMEĐA (Callasanthis burtoni) - 3,0
 • ZEBA PLANINSKA (Fringilla montrifringilla) - 3,0
 • ZELENČICA (Carduelis spinus) - 2,5
 • ZELENČICA TRESOVKA (Carduelis citrinella) - 2,5
 • ZELENDUR (Carduelis chloris) - 3,0
 • ZELENDUR CRNOGLAVI (Carduelis ambigua mel.) - 2,5
 • ZELENDUR - himalajski, kineski (Chloris sinica) - 2,7
 • ZIMOVKA (Pyrrhula pyrrhula) - 3,0
 • ZIMOVKA BJELOKRILNA (Rhodospiza obsoled) - 3,0
 • ZIMOVKA CRVENOTRBUŠNA (Levcostiaca arstoa) - 3,0
 • ZIMOVKA DUGOREPA (Urocynchramus pylzowi) - 3,2
 • ZIMOVKA GORSKA (Rubicilla rubicilla) - 3,2
 • ZIMOVKA MONGOLSKA (Bucanetes mongolica) - 3,0
 • ZIMOVKA NEPALSKA (Pyrhula nipaliansis) - 3,0
 • ZIMOVKA PLANINSKA (Corpodacus rubicilloides) - 3,5
 • ZIMOVKA TRAKASTA (Corpodacus tufasciatus) - 3,2
 • ZIMOVKA VELIKA POLARNA (Pinicola enucleator) - 3,5
 • ZIMOVKA ZLATNOTRBUŠNA (Pyrrhulla aurantiaca) - 3,0
 • ŽUTARICA (Serinus serinus) - 2,2
 • ŽUTARICA - alario, crnoglava, crvenočelna (Serinus alario, S. pusillus mel., S. pusillus rub.) - 2,5
 • ŽUTARICA - angolska, mozambička, žutoprsna (Ochrospiza atrogularis, O. mozanbica, O. citriniocctus) - 2,2
 • ŽUTARICA - bjelotrbušna, sirijska, žutotrbušna (Serinus dorsostriata, S. syriacus, S. flaviventrs) - 2,7
 • ŽUTARICA - crtasta, debelokljuna (Serinus striolatus, S. burtoni) - 3,0
 • ŽUTARICA SMEĐA (Critharga gularis) - 3,0